Blog smyczkowy

VIII LETNIE KURSY METODYCZNE MUZYKI DAWNEJ

Serdecznie zapraszamy na
VIII LETNIE KURSY METODYCZNE MUZYKI DAWNEJ
/seminaria, wykłady tematyczne, praktyka wykonawcza/

pod honorowym patronatem
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Warszawa, 28.VI – 5.VII 2014
www.muzykadawna.org

Kierownictwo naukowe i artystyczne:
prof. Urszula Bartkiewicz

ORGANIZATORZY:
Fundacja Bednarska
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie

PARTNERZY:
Centrum Edukacji Artystycznej
Instytut Muzyki i Tańca
Akademia Muzyczna im. Feliska Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Warszawski – Instytut Muzykologii
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Romana Turczynowicza w Warszawie
Kościół Akademicki Św. Anny w Warszawie
Skwer – filia Centrum Artystycznego Fabryka Trzciny
Balet Dworski – Cracovia Danza
Zakład Muzykologii Instytutu Sztuki PAN

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

WSPÓŁFINANSOWANIE: CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej adresowane są do muzyków, rytmików i tancerzy (na różnych poziomach zaawansowania)- nauczycieli szkół muzycznych wszystkich stopni, studentów i absolwentów uczelni muzycznych, uczniów i absolwentów szkół muzycznych II stopnia, uczniów i nauczycieli szkół baletowych, zespołów kameralnych zajmujących się muzyką dawną oraz grup wokalno – instrumentalno – tanecznych działających przy ośrodkach kulturalnych.

Interdyscyplinarny charakter Kursów łączy praktykę muzyczną z tańcem, z mocnym ugruntowaniem wiedzy teoretycznej. Szeroka oferta dydaktyczna, skierowana jest nie tylko do osób zaznajomionych już z zagadnieniami wykonawczymi muzyki dawnej, ale przede wszystkim do uczestników (uczniów, studentów, ale zwłaszcza nauczycieli szkodnictwa artystycznego) pragnących poznać i poszerzyć zakres dotychczasowych umiejętności gry na instrumentach współczesnych o praktykę gry na instrumentach historycznych, doskonaląc zarazem własny warsztat artystyczny i dydaktyczne kompetencje. Akceptowane są zarówno instrumenty historyczne jak również współczesne, a w zespołach kameralnych z basso continuo również pozostałe instrumenty dęte oraz smyczkowe. W czasie kursów stosowane będą materiały urtextowe i źródłowe.

Bardzo bogata oferta dydaktyczna kursów uporządkowana została wg czterech bloków tematycznych. Każdy z uczestników może wybrać więcej niż jedna specjalność z bloku A, jak również uczestniczyć we wszystkich pozostałych zajęciach tj. seminariach naukowych i wykładach tematycznych z bloku B, seminariach uzupełniających – blok C; oraz muzycznych prezentacjach – blok D.

BLOK „A”
Seminaria artystyczne z wykładami, lekcjami otwartymi,
indywidualnymi konsultacjami artystycznymi
dotyczące praktyk wykonawczych muzyki dawnej oraz metod ich nauczania i stosowania, w następujących dyscyplinach:

 śpiew solowy i zespoły wokalne,
 flet traverso,
 obój barokowy
 skrzypce barokowe i altówka,
 wiolonczela barokowa,
 klawesyn,
 lutnia, gitara, teorba
 organy,
 klawikord,
 podstawy basso continuo,
 kameralistyka,
 orkiestra,
 taniec dworski,
• grupa zaawansowana (tancerze, uczniowie szkół baletowych)
• grupa poczatkująca

BLOK „B”
Seminaria naukowe z wykładami i panelami dyskusyjnymi
prowadzone przez wykładowców kursu oraz ekspertów m.in. PAN i Instytutu Muzykologii UW; przedstawiające i porównujące dotychczasowe wyniki badań historyczno-muzycznych, metody poszukiwania traktatów historycznych oraz innych materiałów źródłowych; omawiające zagadnienia polskiej literatury muzycznej w kontekście europejskim oraz inne aspekty metodyczne problematyki wykonawczej muzyki dawnej, obejmujące wiedzę z zakresu retoryki muzycznej, ekspresji, improwizacji, ornamentyki, harmonii, temperacji historycznych i instrumentarium.

BLOK „C”
Seminaria uzupełniające z wykładami, warsztatami i konsultacjami

 Seminarium improwizacji w muzyce barokowej
(Seminarium z prezentacją muzyczną oraz ćwiczenia warsztatowe – zajęcia zbiorowe i w grupach):
To nowatorskie podejście w nauczaniu i wykonawstwie muzyki dawnej w oparciu o element improwizacji (zwłaszcza improwizacji zespołowej) silnie aktywizujące kreatywność i muzyczną wyobraźnie, pozwalające na pełne wykorzystanie wiedzy teoretycznej praktyce muzycznej. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich uczestników kursów i przebiegać będą w formie zbiorowych wykładów z prezentacją muzyczną oraz warsztatów w grupach. Grupy dobierane są w taki sposób, aby w każdej znalazły się zarówno osoby grające na instrumentach realizujących basso continuo jak i osoby grające na instrumentach melodycznych. Umożliwia to wspólną pracę nad improwizowanymi formami muzyki kameralnej.
Tematyka zajęć obejmuje:
• improwizowany kontrapunkt i dyminucje
• improwizowane basso continuo
• preludium improwizowane
• toccata wenecka
• improwizowanie do danego basu ostinatowego (np. Passacaglia, Bergamasca)
Seminarium zakończy wspólne „Barokowe jam session!”

 Kurs temperacji historycznych i strojenia klawesynu
(wykład i ćwiczenia warsztatowe)

 Psychoedukacja – nowoczesne techniki rozwoju dla artystów
(wykład i ćwiczenia warsztatowe)

• trema
• pamięć i wyobraźnia muzyczna,
• strategia ćwiczenia
• modelowanie jako sposoby ćwiczenia
• sposoby pobudzania kreatywności i motywacji
• komunikacja w muzyce

 Profilaktyka rehabilitacja aparatu ruchowego u muzyków i tancerzy
(wykład i konsultacje indywidualne z rehabilitantem)

• anatomia aparatu ruchu, aspekt ergonomii w pracy, profilaktyka
• sposoby przeciwdziałania i korygowania ustawienia ciała podczas gry;
• przykłady ćwiczeń relaksujących i rozciągających grupy mięśniowe po grze

 Prezentacja sceniczna
(wykład i ćwiczenia warsztatowe)

• zajęcia aktorskie, technika i wyrazistość mowy
• współpraca z reżyserem
• zasad ruchu scenicznego, umiejętność poruszania się na scenie,
• symbole i struktury ruchowe,

 Chorerelaksacja(warsztaty ruchowe)
 Viola da gamba(konsultacje praktyczne)
 Basso continuo dla wiolonczel
 Praca z akompaniatorem

BLOK „D”
Prezentacje artystyczne – audycje, koncerty.

 Barokowe Jam Session z udziałem „The Scroll Ensemble”
 Koncertwykładowców
 Koncerty i audycje sekcyjne uczestników
 Koncerty festiwalu „MazoviagoesBaroque”

Zajęcia odbywać się będą w Warszawie w: Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina (ul. Bednarska 11); Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza (ul. Moliera 4/6); Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza (ul. Miodowa 22/24); Galerii Skwer – filii Centrum Artystycznego Fabryka Trzciny (ul. Krakowskie Przedmieście 60a – Skwer Hoovera) oraz w Kościele Akademickim Św. Anny (ul. Krakowskie Przedmieście 68).

Wykładowcy VIII edycji
Letnich Kursów Metodycznych Muzyki Dawnej

MAREK RZEPKA – śpiew, zespoły wokalne
(Hochschulefür Musik und Theater Leipzig, Hochschulefür Musik, Theater undMedienHannover, Akademia Muzyczna w Krakowie)

PETER FRANKENBERG – obój barokowy
(Netherlands Bach Collegium)

MICHAEL SCHMIDT – CASDORFF – flet traverso
(18-th Century Orchestra, HMT München, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy)

DANIEL DEUTER – skrzypce barokowe
(CordArteEnsamble, BatzdorferHofkapelle (koncertmistrz), Akademia Muzyczna w Bydgoszczy)

MARKUS MÖLLENBECK – wiolonczela barokowa
(Musica Antiqua Köln,FolkwangUniwersität der KünsteEssen, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy)

URSZULA BARTKIEWICZ – klawesyn
(Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, ZPSM im. F. Chopina w Warszawie)

MARIA ERDMAN – klawikord, organy, podstawy basso continuo
(Akademii Muzyczna w Krakowie, ZPSM im F. Chopina w Warszawie)

ANTON BIRULA – lutnia, gitara, teorba, kameralistyka
(Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, ZPSM im F. Chopina w Warszawie)

ANNA KOWALSKA – lutnia, gitara, teorba, kameralistyka
(Opera Kameralna w Warszawie, ZPSM im. F. Chopina w Warszawie)

DOROTA ZIMNA – kameralistyka, realizacja basso continuo
(Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Laboratoire de la Musique)

JAKUB KOŚCIUKIEWICZ – basso continuo dla wiolonczel, kameralistyka
(MusicaeAntiqueCollegiaeVarsoviense, Wrocławska Orkiestra Barokowa,
Akademia Muzyczna im. K. i G. Bacewiczów w Łodzi, ZPSM im F. Chopina w Warszawie)

MARCIN TARNAWSKI – orkiestra, kameralistyka, skrzypce, altówka
(Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Opera Nova w Bydgoszczy,Laboratoire de la Musique)

ROMANA AGNEL – taniec dworski, choreografia,
(Cracovia Danza)

DARIUSZ BROJEK – taniec dworski, choreorelaksacja, ruch sceniczny
(Cracovia Danza)

KAROLINA KOŚLACZ – viola da gamba (konsultacje)
(ZPSM im. F. Chopina w Warszawie)

EWA BIAŁY – psychoedukacja
(Poznań – trener NLP)

JACEK GUZOWSKI – kurs temperacji historycznych i strojenia klawesynu
(ZPSM im. F. Chopina, ZPSM im. K. Szymanwoskiego, ZPOSM I i II st. nr 3 im. G. Bacewicz w Warszawie)

MAŁGORZATA KACZMARSKA – zajęcia aktorskie, prezentacja sceniczna
(Akademia teatralna im. A. Zelwerowicza,Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ZPSM im. F. Chopina w Warszawie)

JAKUB SANIEWSKI – profilaktyka i rehabilitacja aparatu ruchowego muzyków
(Klinika Carolina Medical Center w Warszawie)

KATARZYNA EWA SOKOŁOWSKA
(Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ZPSM im F. Chopina w Warszawie)

KRZYSZTOF GARSTKA – realizacja basso continuo
(Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)

MAŁGORZATA SARBAK – realizacja basso continuo
(ZPSM im F. Chopina w Warszawie)

PAWEŁ PAWŁOWICZ – realizacja basso continuo
(Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy)

SEMINARIA MUZYKOLOGICZNE

dr hab. BARBARA PRZYBYSZEWSKA – JARMIŃSKA
(Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk – Zakład Muzykologii)

dr hab. SZYMON PACZKOWSKI
(Uniwersytet Warszawski – Instytut Muzykologii)

mgr BARBARA ŚWIDERSKA
(Biblioteka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego)

SEMINARIUM IMPROWIZACJI W MUZYCE BAROKOWEJ
„The ScrollEnsamble”
Robert de Bree obój barokowy / flety proste (Holandia)
James Hewitt skrzypce (Wielka Brytania)
FlorenciaBardavid viola da gamba (Chile)
Marcin Świątkiewicz klawesyn (Polska)

Comments are closed.

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close